Ik begrijp het Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen. <a href="https://zelfkook.cjt.be/nl/cookiepolicy/">Raadplaag onze cookie policy</a> voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je deze kan blokkeren. Door op de knop aan de rechterkant te klikken, geef je aan dat je akkoord gaat met onze policy.

Het Coronavirus - de gevolgen voor jouw boeking

Update 03/09/2021, 14u

Met z'n allen gaan we de strijd aan tegen het coronavirus. Dat zorgt voor een uitzonderlijke situatie. Hieronder trachten we een actueel overzicht te bieden over de geldende maatregelen en onze aanpak.

Kan mijn groep in een jeugdlogies verblijven?

Volgens het meest recente ministerieel besluit (publicatie 26/8/’21) kunnen jeugdverblijfcentra zonder grote beperkingen de meeste groepen ontvangen. We zijn blij dat we zowat alle groepen opnieuw met open armen kunnen ontvangen. Maar de situatie blijft natuurlijk erg broos en we rekenen tijdens het verblijf op de verantwoordelijkheidszin van elke groep. De lokale situatie kan altijd de aanleiding vormen tot strengere maatregelen. We onderstrepen bovendien het belang van de algemeen geldende afspraak: groepen kunnen niet in een jeugdverblijf terecht voor feesten of fuiven. Opgelet, onderstaande informatie is altijd een momentopname en kan mee evolueren met de epidemiologische situatie*.

Algemeen

Er gelden in Vlaanderen geen officiële coronabeperkingen meer voor scholen, verenigingen en niet-georganiseerde groepen. Er blijven natuurlijk wel richtlijnen om het risico op besmetting tijdens een bijeenkomst te beperken. In het ministerieel besluit worden private samenkomsten gedefinieerd als “een bijeenkomst waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen”. Als verenigingen of niet-georganiseerde groepen een verblijf organiseren, valt dit hieronder. Voor deze private samenkomsten gelden de bekende horecaregels (zoals CO2-meter en mondmaskerplicht) niet en is social distancing binnen de groep evenmin van toepassing.

Jeugdverenigingen

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en De Ambrassade hebben wel een aantal richtlijnen geformuleerd voor jeugdwerkactiviteiten in het najaar.

Sportverenigingen

Sport Vlaanderen heeft een basisprotocol uitgewerkt met een aantal richtlijnen.

Sociaal-cultureel werk en volwassenenverenigingen

De Federatie verzamelde op hun website een aantal richtlijnen.

Private samenkomsten

Beperkingen voor niet-georganiseerde groepen (oud-leiding, vrienden, families ...) zijn opgeheven, op voorwaarde dat de groep kleiner is dan 200 personen (vanaf 1 oktober wordt dit opgetrokken naar 500 personen). Ook de verplichte aanwezigheid van een CO2-meter vervalt.

Vlaamse of Waalse scholen

Meerdaagse uitstappen door Vlaamse of Waalse scholen (lager + secundair) zijn vanaf 1 september toegelaten "conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd …)." Dit betekent concreet dat er geen beperkingen gelden, maar in overleg tussen CJT en de onderwijskoepels werden een aantal richtlijnen uitgewerkt die de scholen kunnen hanteren tijdens hun verblijf dit schooljaar.

Scholen uit Brussel

Enkel voor Nederlandstalige Brusselse scholen gelden minstens voor de maand september nog strengere regels van hogerhand: zij dienen wel nog rekening te houden met de richtlijnen van juni (dat betekent bijvoorbeeld werken in klasgroepen of verbod op openbaar vervoer). Franstalige scholen uit Brussel vallen wel al onder de versoepelingen, zoals die gelden voor de Vlaamse en Waalse scholen.

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs kan het academiejaar '21-'22 opstarten zonder specifieke conronabeperkingen. Ook zij kunnen dus meerdaagse activiteiten laten plaatsvinden. Enkel voor de Brusselse hogescholen en universiteiten wordt een beslissing over eventuele maatregelen pas later verwacht.

Groepen buiten Vlaanderen

De richtlijnen voor verenigingen en niet-georganiseerde groepen gelden voor alle groepen uit België. Aan Brusselse en Waalse groepen die een verblijf organiseren op Vlaams grondgebied, worden geen extra beperkingen opgelegd. Voor buitenlandse groepen gelden tijdens hun activiteiten zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land.

Daarnaast is reizen toegelaten binnen de Europese Unie. Bij groepen die uit een rode zone komen, hebben alle +12-jarigen die langer dan 48 uur in België verblijven een ingevuld PLF-formulier en een coronacertificaat nodig. Een handig overzicht vind je op deze website van de Europese Unie, je kan er zowel land van vertrek als land van bestemming ingeven en dan lezen welke maatregelen moeten gevolgd worden bij het oversteken van de grens.

 

*CJT heeft met deze informatie enkel de intentie om groepen wegwijs te maken in de beschikbare informatie en hen te ondersteunen in het beslissingsproces over het al dan niet laten doorgaan van hun meerdaags verblijf. CJT baseert zich hiervoor op de richtlijnen die de overheid en andere instanties ons aanreiken en dat kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met het geven van betrouwbare en actuele informatie maar kunnen niet garanderen dat deze altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. CJT kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Voor de officiële communicatie verwijzen we naar de antwoorden van de overheid op de veelgestelde vragen

Wij zullen ons verblijf annuleren, wat nu?

Wanneer je er als groep voor opteert de reservatie op te zeggen, dan gelden de annuleringsvoorwaarden. Maak je die beslissing meer dan drie maand voor de geplande aankomstdatum, dan betaal je 25% van de huurprijs als annuleringskost. Beslis je tussen de drie en een maand voor de geplande aankomstdatum, dan bedraagt die kost 50% van de huurprijs. Tussen een maand en een week bedraagt de kost 90% van de huur en binnen de week voor geplande aankomstdatum is dat 100%. Wanneer een andere groep je periode inneemt vervallen de annuleringskosten.

Wanneer je als groep aanspraak kan maken op overmacht om het verblijf op te zeggen, dan zijn er twee mogelijke scenario’s:

  • Werd op 15 augustus 2021 al een 25%- of saldofactuur betaald voor je boeking, dan kan je nog gebruik maken van de omboekgarantie.
  • Voor wie vanaf 15 augustus 2021 een nieuwe boeking aanmaakt of een factuur van een reeds lopend boeking heeft betaald, gelden andere voorwaarden. CJT Boekingscentrale zal een specifieke oplossing uitwerken.

CJT Boekingscentrale of de uitbater kunnen meestal niet (kan dat wel, dan brengen we je daarvan op de hoogte) in jouw plaats beslissen of er zich een overmachtssituatie aandient. Hierboven verzamelen wij de actuele informatie over de corona-maatregelen, die moet je toetsen aan jullie situatie. Twijfel je, contacteer dan CJT Boekingscentrale.

Hoe blijf ik verder op de hoogte?

Blijf je nog met een vraag zitten? Aarzel niet ons te contacteren. Dat kan bij voorkeur via cjt@cjt.be. We verwerken alle vragen zo snel mogelijk. In dringende gevallen kan je ons ook in de voormiddag telefonisch bereiken via 09/210.57.70.

 

Volg als groep ook onze Facebookpagina om continu op als eerste op de hoogte te blijven: https://www.facebook.com/Boekingscentrale/

 

Ben je een uitbater met vragen? CJT Ondersteuning volgt de situatie, ook op hun Facebookpagina: https://www.facebook.com/CJTOndersteuning/