Ik begrijp het Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen. <a href="https://zelfkook.cjt.be/nl/cookiepolicy/">Raadplaag onze cookie policy</a> voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je deze kan blokkeren. Door op de knop aan de rechterkant te klikken, geef je aan dat je akkoord gaat met onze policy.

Het Coronavirus - de gevolgen voor jouw meerdaagse plannen

Update 31/05/2021, 14u

Met z'n allen gaan we de strijd aan tegen het coronavirus. Dat zorgt voor een uitzonderlijke situatie. Hieronder trachten we een overzicht te geven van de meest voorkomende vragen en hun antwoorden.

Kan mijn groep in een jeugdlogies verblijven?

Voor niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) geldt de beperking dat slechts kan verhuurd worden aan één huishouden met twee knuffelcontacten. Vanaf 9 juni mag een huishouden binnen vier andere personen ontvangen. Deze regel geldt ook voor toeristische overnachtingen. Dit zal wellicht in de loop van de zomer verder versoepeld worden, maar daar zijn nog geen data of aantallen rond vastgelegd. Voor grotere vrienden- en familiegroepen is het dus nog even afwachten wat wanneer mogelijk wordt.

Voor specifieke groepen kunnen de maatregelen afwijken op bovenstaande algemene regel. Opgelet, onderstaande informatie is altijd een momentopname en kan mee evolueren met de epidemiologische situatie*. Een overzicht:

  • Jeugdgroepen (jeugdwerk, jeugdwelzijn, jeugdtheater, jeugdkoren, kadervorming, ...): op het overlegcomité van 23 april werd beslist dat jeugdgroepen vanaf 25 juni opnieuw meerdaagse verblijven kunnen organiseren, tot dan is het dus niet mogelijk. Groepen zullen na 25 juni wel gebonden blijven aan een aantal regels. Zo kunnen jeugdgroepen vanaf 25 juni (telkens onder voorbehoud van de vaccinatiegraad en stand van zaken in de ziekenhuizen) hun activiteiten met overnachting organiseren in bubbels van maximum 100 personen (exclusief begeleiding). Vanaf 30 juli wordt dit opgetrokken naar 200 personen (opnieuw exclusief begeleiding), vanaf 1 september gelden geen beperkingen meer. In geval van een coronabesmetting heeft dit wel impact op een grotere bubbel (welke gevolgen dit precies zijn, wordt op korte termijn bekeken met medische experts). Daarom kan het voor sommige jeugdgroepen een verstandige keuze zijn om toch te kiezen voor kleinere bubbels. Blijf in overleg gaan met de uitbater in de komende weken om de nodige afspraken te maken. De gedetailleerde voorwaarden voor het organiseren van meerdaagse verblijven door jeugdgroepen zijn te vinden op de website van De Ambrassade en de koepels.
  • Sportkampen en –stages: Sport Vlaanderen heeft vandaag het protocol voor de sportkampen en –stages gepubliceerd dat ingaat vanaf 25 juni. Het protocol is gelijklopend met dat van de jeugdkampen, maar geldt ook voor groepen met volwassen sporters, zonder leeftijdsbeperking.
  • Lagere en middelbare scholen: het onderwijsoverleg heeft beslist dat meerdaagse schooluitstappen opnieuw mogelijk zijn vanaf 31 mei. De virologen verwachten dat de situatie in de tweede helft van juni een stuk beter zal zijn dan begin juni. Eventuele nieuwe boekingen worden daarom bij voorkeur op het einde van de maand gepland. Er moet gewerkt worden in klasbubbels, een risicoanalyse door de school blijft verplicht, openbaar vervoer is niet toegelaten. Bij verplaatsingen per autocar zijn meerdere klasgroepen toegelaten als er voldoende afstand tussen de klasgroepen is en er voldoende ventilatie is, conform het busprotocol georganiseerd vervoer (pagina 15-17). In nauw overleg met de onderwijskoepels en Vlaamse Jeugdherbergen vzw werden richtlijnen voor veilige meerdaagse schooluitstappen uitgewerkt.
  • Franstalig onderwijs: tot het einde van dit schooljaar mogen geen meerdaagse uitstappen georganiseerd worden.
  • Hoger onderwijs: er geldt geen formeel verbod, maar hogescholen en universiteiten moeten zelf een risicoanalyse opstellen. Als ze echter aan alle eisen moeten voldoen uit de draaiboeken, is het in de praktijk niet evident om meerdaagse uitstappen voor studenten te organiseren.
  • Sociaal-cultureel werk (verenigingen voor volwassenen): vanaf 1 juli kunnen ook verenigingen met enkel volwassenen overnachten, dit met maximum 100 deelnemers. Vandaag is binnen de cultuursector enkel een algemeen basisprotocol beschikbaar, dat weinig concreets zegt over meerdaagse verblijven (slaapkamers, eetzalen …). Verenigingen of clubs die zich niet kunnen beroepen op een goedgekeurd sectorprotocol, kunnen sowieso geen meerdaagse verblijven organiseren.
  • Niet-Vlaamse groepen: voor Brusselse en Waalse groepen zijn bovenstaande regels gelijklopend. Voor buitenlandse groepen gelden zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land.

*In heel uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld jeugdzorg) worden groepen die onder één dak leven als een 'huishouden' beschouwd. Contacteer ons via cjt@cjt.be om jouw boeking op die basis te behouden.

Zijn de regels duidelijk, dan worden lopende boekingen geschrapt en brengen we je groep daarvan op de hoogte. Maar CJT Boekingscentrale of de uitbater kunnen niet altijd in jouw plaats beslissen of je verblijf volgens de voorwaarden door kan gaan. Zo kennen wij bijvoorbeeld de samenstelling van je groep niet. Eens de voorwaarden uitgewerkt zijn vragen we met aandrang om in gesprek te gaan met de uitbater van je logies om te bekijken of de accommodatie geschikt is voor jouw groep (bijvoorbeeld voldoende binnenruimte of sanitair). Is het resultaat van dat overleg negatief, contacteer dan CJT Boekingscentrale. Met akkoord van de uitbater kunnen we omboeken naar een beter geschikte locatie of naar een nieuwe datum.

In deze kwetsbare overgangsperiode rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van elke groep. Breng de broze gezondheidssituatie niet onnodig in gevaar voor het eigen plezier. We onderstrepen ook het belang van de algemene afspraak: groepen kunnen niet in een jeugdverblijf terecht voor feesten of fuiven.

*CJT heeft met deze informatie enkel de intentie om groepen wegwijs te maken in de beschikbare informatie en hen te ondersteunen in het beslissingsproces over het al dan niet laten doorgaan van hun meerdaags verblijf. CJT baseert zich hiervoor op de richtlijnen die de overheid en andere instanties ons aanreiken en dat kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met het geven van betrouwbare en actuele informatie maar kunnen niet garanderen dat deze altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. CJT kan ook niet aansprakelijkheid gesteld worden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Voor de officiële communicatie verwijzen we naar de antwoorden van de overheid op de veelgestelde vragen

Door corona mogen wij niet vertrekken, en nu?

Wanneer corona het vertrek van je groep onmogelijk maakt kan je gebruik maken van onze corona-regeling. We weten intussen dat de maatregelen snel kunnen evolueren, we zorgen er daarom voor dat je zonder zorgen kan afwachten om de knoop te hakken. Tijdens de corona-crisis hanteren we uitzonderlijke annuleringsvoorwaarden. Bij annulatie betaal je maximum 25%, tot zelfs een week voor de startdatum van het verblijf. 

Welke garantie krijg ik wanneer corona mijn geplande verblijf straks onmogelijk zou maken?

Zolang de corona-crisis voor onzekerheid zorgt kan je zonder zorgen boeken mét omboekgarantie. Wanneer jullie boeking (binnen enkele weken of zelfs volgend jaar) door de coronacrisis niet door mag gaan, zal je gebruik kunnen maken van onze corona-regeling.

Hou er rekening mee dat jullie verblijf in deze coronatijden om extra voorzorgsmaatregelen kan vragen. Eenmaal de richtlijnen duidelijk zijn vragen we om contact op te nemen met de uitbater en samen goede afspraken te maken.

Hoe blijf ik verder op de hoogte?

Blijf je nog met een vraag zitten? Aarzel niet ons te contacteren. Dat kan bij voorkeur via cjt@cjt.be. We verwerken alle vragen zo snel mogelijk. In dringende gevallen kan je ons ook in de voormiddag telefonisch bereiken via 09/210.57.70.

 

Volg als groep ook onze Facebookpagina om continu op als eerste op de hoogte te blijven: https://www.facebook.com/Boekingscentrale/

 

Ben je een uitbater met vragen? CJT Ondersteuning volgt de situatie, ook op hun Facebookpagina: https://www.facebook.com/CJTOndersteuning/