Ik begrijp het Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen. <a href="https://zelfkook.cjt.be/nl/cookiepolicy/">Raadplaag onze cookie policy</a> voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je deze kan blokkeren. Door op de knop aan de rechterkant te klikken, geef je aan dat je akkoord gaat met onze policy.

Het Coronavirus - de gevolgen voor jouw boeking

Update 30/11/2021, 22u

Met z'n allen gaan we de strijd aan tegen het coronavirus. Dat zorgt voor een uitzonderlijke situatie. Hieronder trachten we een actueel overzicht te bieden over de geldende maatregelen en onze aanpak. Opgelet, onderstaande informatie is altijd een momentopname en kan mee evolueren met de epidemiologische situatie*. 

Kan mijn groep in een jeugdlogies verblijven?

Het koninklijk besluit van 27 november 2021 legt een aantal beperkingen op, een overzicht: 

  • Activiteiten met overnachting door jeugdverenigingen worden tot alvast tot 20 december stopgezet. Over de kerstvakantie wordt ten laatste op 10 december een beslissing verwacht. Extra informatie vind je nog op de website van De Ambrassade.
  • Vlaamse scholen (lager + secundair) mogen minstens tot de kerstvakantie geen meerdaagse schooluitstappen organiseren. Enkel daguitstappen zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Half december zou door het onderwijsoverleg een beslissing worden genomen over de maand januari. Wanneer weer meerdaagse verblijven mogelijk zijn, gebeurt dit "conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd …)."
  • Voor hoger onderwijs geldt geen formeel verbod, maar worden universiteiten en hogescholen geacht om zelf een verstandige afweging te maken. In de meeste gevallen betekent dat het schrappen van overnachtingen, tenzij het curriculum het meerdaags verblijf noodzakelijk maakt.
  • Voor Waalse scholen (lager + secundair) is reeds beslist om meerdaagse uitstappen te verbieden tot de krokusvakantie.
  • Sport Vlaanderen volgt voor jeugdsportkampen de regels van het jeugdwerk. Momenteel een verbod dus tot 20 december en binnenkort duidelijkheid over de kerstvakantie. Voor stages en andere meerdaagse sportverblijven voor volwassenen zoekt Sport Vlaanderen nog één en ander uit.
  • Voor sociaal-cultureel werk en alle andere (volwassenen)verenigingen zijn veel bijeenkomsten onmogelijk tot minstens 19 december, behalve als ze plaatsvinden in een privéwoning of toeristische logies. Dus: een toneelrepetitie 's avonds kan niet, maar een toneelweekend kan wel en bij voorkeur in beperkte groepen. Behalve als het voor kinderen is, want dan wordt het een jeugdkamp en dat is verboden. Sociaal-cultureel werk kan wel opleidingen, vormingen en workshops blijven aanbieden, ook in lokalen van jeugdverblijfcentra. Bestuursvergaderingen e.d. zijn verboden. Meer informatie op de website van De Federatie.
  • Niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) kunnen overnachten in een jeugdverblijf. Zoals altijd moet het aantal deelnemers uiteraard beperkt blijven tot de maximale capaciteit van het jeugdverblijf, ook (daar was wat uiteenlopende communicatie over) als dat aantal hoger ligt dan 15 personen. Als de groep uit meer dan 15 personen bestaat, is het niet toegestaan om binnen extra gasten te ontvangen. Het gebruik van zelftesten is sterk aanbevolen. Voor groepen van meer dan 50 personen is een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Voor een verblijf tijdens de kerstvakantie is het sowieso afwachten wat het Overlegcomité van 15 december zal beslissen. Wij roepen ook niet-georganiseerde groepen op tot uiterste voorzichtigheid en laten een omboeking (zie hieronder) tijdens de huidige geldende maatregelen toe. We wijzen in dit kader in het bijzonder op de eerste van onze Algemene Verblijfsafspraken: jeugdverblijven zijn enkel bedoeld voor (re)creatieve, educatieve en maatschappelijk georiënteerde groepsactiviteiten. Groepen kunnen er niet terecht wanneer je enkel een plek zoekt om een feest, fuif, een cantus of ontgroening te organiseren.

De richtlijnen voor verenigingen en niet-georganiseerde groepen gelden voor alle groepen uit België. Aan Brusselse en Waalse groepen die een verblijf organiseren op Vlaams grondgebied, worden geen extra beperkingen opgelegd. Voor buitenlandse groepen gelden tijdens hun activiteiten zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land.

Daarnaast is reizen toegelaten binnen de Europese Unie, maar bij groepen die uit een rode zone komen, hebben alle +12-jarigen die langer dan 48 uur in België verblijven, een ingevuld PLF-formulier en een corona safe ticket nodig. Een handig overzicht vind je op deze website van de Europese Unie, je kan er zowel land van vertrek als land van bestemming ingeven en dan lezen welke maatregelen moeten gevolgd worden bij het oversteken van de grens.

 

*CJT heeft met deze informatie enkel de intentie om groepen wegwijs te maken in de beschikbare informatie en hen te ondersteunen in het beslissingsproces over het al dan niet laten doorgaan van hun meerdaags verblijf. CJT baseert zich hiervoor op de richtlijnen die de overheid en andere instanties ons aanreiken en dat kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met het geven van betrouwbare en actuele informatie maar kunnen niet garanderen dat deze altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. CJT kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Voor de officiële communicatie verwijzen we naar de antwoorden van de overheid op de veelgestelde vragen

Wij zullen ons verblijf annuleren, wat nu?

We vragen je om een annulering altijd schriftelijk te melden. Mail daartoe naar cjt@cjt.be met het dossiernummer (te vinden rechts boven op de overeenkomst of op een factuur, zeven cijfers die beginnen met 19, 20 of 21) en de reden tot annuleren. 

Wanneer je er als groep voor opteert de reservatie op te zeggen, dan gelden de annuleringsvoorwaarden. Maak je die beslissing meer dan drie maand voor de geplande aankomstdatum, dan betaal je 25% van de huurprijs als annuleringskost. Beslis je tussen de drie en een maand voor de geplande aankomstdatum, dan bedraagt die kost 50% van de huurprijs. Tussen een maand en een week bedraagt de kost 90% van de huur en binnen de week voor geplande aankomstdatum is dat 100%. Wanneer een andere groep je periode inneemt vervallen de annuleringskosten.

Niet toegelaten om te vertrekken?

Wanneer je als groep aanspraak kan maken op overmacht om het verblijf op te zeggen, dan gaat CJT op zoek naar een evenwichtig voorstel dat rekening houdt met de onverwachte situatie voor jouw groep en voor de uitbater. Ook om aanspraak te maken op een voorstel door een overmachtssituatie, is mailen naar cjt@cjt.be een must. Vermeld ook hier het dossiernummer (te vinden rechts boven op de overeenkomst of op een factuur, zeven cijfers die beginnen met 19, 20 of 21) en de reden tot annuleren.

In deze uitzonderlijke situatie werken we een uitzonderlijk voorstel uit, die dus afwijkt van de normale annuleringsvoorwaarden. Wie door de geldende maatregelen van de overheid in de onmogelijkheid verkeert om te vertrekken (zie hierboven), kan omboeken naar een nieuwe periode mits behoud van minstens het aantal geboekte etmalen van de oorspronkelijke reservatie. Verplaatsen naar een nieuwe periode voor 1 juli 2022* kan kosteloos. Omboeken naar een periode in de beschikbare boekingskalender na 1 juli 2022* kan ook, maar in dat geval kan wel een annuleringskost van 25% op de huurprijs van de oorspronkelijke boeking aangerekend worden.

CJT Boekingscentrale of de uitbater kunnen meestal niet (kan dat wel, dan brengen we je daarvan op de hoogte) in jouw plaats beslissen of er zich een overmachtssituatie aandient. Hierboven verzamelen wij de actuele informatie over de corona-maatregelen, die moet je toetsen aan jullie situatie. Twijfel je, contacteer dan CJT Boekingscentrale.

*Waarom rekent CJT Boekingscentrale wél een annuleringskost wanneer je omboekt na 1 juli 2022? Volgens de overmachtsclausule in de Algemene Voorwaarden wordt een regeling uitgewerkt die rekening houdt met alle betrokken partijen: boeker en uitbater. De meeste groepen die een verblijf plannen voor de zomer 2022 hebben hun reservatie al aangemaakt. Met een bijkomende reservatie (jouw omboeking) wordt het verlies van de uitbater, door een lege kalender in deze laatste maanden van 2021, dus enigszins goed gemaakt. De kalender vanaf de zomer krijgt pas vorm in het voorjaar, een periode die jij inneemt door een omboeking kan geen tweede keer gereserveerd worden. In de feiten blijft de uitbater in dat geval draait de uitbater dus integraal op voor de ontstane overmachtssituatie, dat lijkt ons niet het evenwicht dat we nastreven.  

Hoe blijf ik verder op de hoogte?

Blijf je nog met een vraag zitten? Aarzel niet ons te contacteren. Dat kan bij voorkeur via cjt@cjt.be. We verwerken alle vragen zo snel mogelijk. In dringende gevallen kan je ons telefonisch bereiken via 09/210.57.70.

 

Volg als groep ook onze Facebookpagina om continu op als eerste op de hoogte te blijven: https://www.facebook.com/Boekingscentrale/

 

Ben je een uitbater met vragen? CJT Ondersteuning volgt de situatie, ook op hun Facebookpagina: https://www.facebook.com/CJTOndersteuning/