Ik begrijp het Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen. <a href="https://zelfkook.cjt.be/nl/cookiepolicy/">Raadplaag onze cookie policy</a> voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je deze kan blokkeren. Door op de knop aan de rechterkant te klikken, geef je aan dat je akkoord gaat met onze policy.

De Boekingsregels

CJT Boekingscentrale hanteert bij de verwerking van reservaties enkele strikte regels. Zo bewaren we het goede evenwicht tussen de verwachtingen van de groepen en de werkbaarheid voor de uitbaters van een jeugdverblijf of kampeerterrein.

Verwerking van je aanvraag

Je kan eenvoudig zoeken op deze website. Je weet bovendien meteen of het verblijf of terrein nog beschikbaar is. De kalenders worden elke vijf minuten bijgewerkt en zijn dus zo betrouwbaar mogelijk. 

We vragen om bij voorkeur online (via deze website dus) te reserveren. Door een online aanvraag ken je de prijs en ligt de gewenste periode meteen voor jouw groep vast. We beschikken zo ook over alle nodige gegevens om je aanvraag vlot te verwerken.

Alle aanvragen worden chronologisch verwerkt door het team. Je krijgt binnen de eerstvolgende werkdag een bevestiging, pas dan is de reservatie definitief. Zonder die bevestiging heb je dus nog geen garantie op een verblijf.

3 prijscategorieën

Het jeugdtoerisme is in de eerste plaats bedoeld voor het jeugdwerk. De laagste prijscategorie is dan ook voor hen voorbehouden. Natuurlijk zijn ook andere groepen welkom, maar ze betalen wat meer.

  1. Categorie 1: het erkende jeugdwerk - De huurprijs van een jeugdverblijf wordt altijd bepaald voor het erkende jeugdwerk. Onder jeugdwerk verstaan we groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met jeugd, in de vrije tijd en onder begeleiding. Het zijn de jeugdbewegingen, maar ook vele andere zoals cultuur-educatieve of politieke jeugdverenigingen. Het gaat dus telkens om een groep jongeren op een begeleid meerdaags verblijf of een groep jongeren die een engagement in een jeugdvereniging opnemen. Ook het Waals en buitenlands jeugdwerk betaalt deze basisprijs.
  2. Categorie 2: andere jeugdverenigingen en scholen (prijs = categorie 1 + 5%) - Bij deze categorie horen de scholen, jeugdzorg-, studenten- of sportverenigingen.
  3. Categorie 3: volwassenen en familiegroepen (prijs : categorie 1 + 25%) - Alle groepen die niet tot categorie 1 of 2 behoren vallen onder deze derde categorie. Het zijn de groepen vrienden en gezinnen, groepen volwassenen uit zorginstellingen, maar ook de oud-leiding of kookploegen van jeugdverenigingen.

Indien de huisverantwoordelijke ter plaatse vaststelt dat de groep niet in de juiste prijscategorie werd ondergebracht, kan een meerprijs tot 25% worden aangerekend. Twijfel je? Neem dan even contact.

Aantal deelnemers

De maximumcapaciteit van een huis of kampeerterrein mag je nooit overschrijden, ook al kan je tenten bijplaatsen. De verantwoordelijke ter plaatse is niet verplicht té grote groepen toe te laten.

Kortingen

De prijzen liggen vast. Er zijn geen kortingen mogelijk. Enkel organisaties die aangesloten zijn bij Iedereen Verdient Vakantie zakken, na vermelding van hun aansluitingsnummer bij de reservatie-aanvraag, een categorie in prijs.

Voorboekingsrecht voor jeugdwerk

Jeugdwerk (categorie 1) geniet een voorboekingsrecht voor hun reservaties in weekends en vakanties. Dat wil zeggen dat jeugdwerkgroepen twee jaar vooraf kunnen reserveren (vb. vanaf 1/1/2020 kan jeugdwerk boeken in het jaar 2020, 2021 én 2022). 

Alle andere groepen (scholen, studenten, sportverenigingen, familiegroepen, e.a.) kunnen een verblijf in een weekend of vakantie enkel in het lopende kalenderjaar en het daarop volgende jaar boeken (bv. vanaf 1/1/2020 kunnen andere groepen boeken in het jaar 2020 en 2021).

Opgelet, deze groepen kunnen in de midweken dus wel twee jaar vooraf boeken. Dat kan enkel via mail of telefonisch.

Twee etmalen betalen

Voor een weekend betaal je altijd minimaal twee keer 24 uur, zo kunnen we de prijzen in het jeugdtoerisme laag houden. Dus: boek je van zaterdagavond 19u tot zondagavond 19u, dan betaal je toch twee etmalen. Je kan in dat geval dus voor de zelfde prijs vanaf vrijdagavond komen. Deze regel geldt ook voor een verblijf op oudejaar en kerstavond.

Vaste periodes tijdens de zomer

Voor boekingen tijdens de zomervakantie hanteren we zeer strikte regels. We werken met vaste periodes van 7 of 10 dagen, die bovendien moeten aansluiten bij bestaande boekingen. Zo zetten we onze capaciteit optimaal in en zorgen we er voor dat zo veel mogelijk groepen hun kamp kunnen organiseren. Een goede bezetting houdt bovendien de prijzen laag.  Contacteer ons wanneer je twijfelt.

Vast aankomst en vertrek tijdens de zomer

Tijdens een verblijf in juli of augustus, kom je steeds aan om 15u en moet je het gebouw of terrein verlaten voor 11u. Voor overige periodes kan je je uren van aankomst en vertrek zelf bepalen. Uit respect voor de huiseigenaars vragen we je wel deze uren ongeveer 10 dagen voor het verblijf te bevestigen.

Bedenktijd (een optie)

Enkel voor een verblijf tijdens de zomermaanden juli en augustus (voor een periode van 7 of 10 dagen) kan een optie worden gevraagd. Deze bedenktijd loopt 10 dagen vanaf de dag waarop de reservatie wordt verwerkt. Indien je deze bedenktijd niet bevestigt, verdwijnt deze automatisch zonder verdere verplichtingen. Let op: een groep kan voor eenzelfde periode slechts in één huis of terrein een optie nemen.

Openen van een nieuw boekingsjaar

Een nieuw boekingsjaar opent op de eerste werkdag van een nieuw kalenderjaar (bijvoorbeeld: op 4 januari 2021 kan een jeugdwerkgroep - zie voorboekingsrecht hierboven - boeken in 2023). Wie op die eerste werkdag van een nieuw jaar wil reserveren kan dat die dag enkel telefonisch doen. Online reserveren kan die dag, door de veelheid aan boekingen, niet. 

Dagverblijf

Dagverblijven (1 etmaal) kunnen enkel plaatsvinden tijdens weekdagen. Ze moeten bovendien buiten de zomervakantie vallen. Voor een dagverblijf tijdens een weekend betaal je toch twee etmalen (zie hoger).

Verplichte verzekering

De leden en de leiding zullen zich verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden en tegen lichamelijke schade. Dit kan door een groepspolis zijn of door een individuele polis burgerlijke aansprakelijkheid (zoals bv. een familiale verzekering). Kijk dit zeker na.

De Algemene Voorwaarden

Wanneer je een boeking aanmaakt bij CJT Boekingscentrale, gebeurt dat met een reservatieovereenkomst. Tussen de partijen (de groep en CJT Boekingscentrale) van dat contract gelden Algemene Voorwaarden. Voor boekingen vanaf 15 augustus 2021 gelden nieuwe voorwaarden, de voorwaarden die gelden voor boekingen voor die datum werden in het zelfde document opgenomen. Denk maar aan de betalingswijze, de mogelijkheden om te annuleren, aansprakelijkheid en andere. 

Opgelet: alle huizen hebben bovendien een Huishoudelijk Reglement voor de specifieke afspraken, lees ze altijd grondig voor het vertrek.

TERUG NAAR DE SPELREGELS