Ik begrijp het Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Raadplaag onze cookie policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je deze kan blokkeren. Door op de knop aan de rechterkant te klikken, geef je aan dat je akkoord gaat met onze policy.

De spelregels van CJT Boekingscentrale

CJT Boekingscentrale hanteert een duidelijke voorrangsregeling bij de behandeling van je reservatievraag. Alle aanvragen worden chronologisch behandeld. Een aanvraag gebeurt via de website, telefoon of e-mail en wordt altijd als een definitieve reservatie verwerkt (behalve een optie, enkel mogelijk voor verblijven van minimaal 7 etmalen tijdens juli of augustus).

CJT Boekingscentrale vraagt om bij voorkeur online (via deze website dus) te reserveren. Door een online aanvraag ligt de gewenste periode meteen voor jou vast, en beschikken we over alle nodige gegevens om je aanvraag vlot te verwerken. Je krijgt binnen de eerstvolgende werkdag een bevestiging, pas dan is de reservatie definitief. Zonder bevestiging is er dus nog geen garantie op een verblijf.

De kalenders worden elke vijf minuten bijgewerkt en zijn dus zo betrouwbaar mogelijk. 

Om rekening mee te houden:

3 prijscategorieën

  • Categorie 1: het erkende jeugdwerk - De huurprijs van een jeugdverblijf wordt altijd bepaald voor het erkende jeugdwerk. Onder jeugdwerk verstaan we groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met jeugd, in de vrije tijd en onder begeleiding. Het zijn de jeugdbewegingen, maar ook vele andere zoals cultuur-educatieve of politieke jeugdverenigingen. Het gaat dus telkens om een groep jongeren op een begeleid meerdaags verblijf of een groep jongeren die een engagement in een jeugdvereniging opnemen. Ook het Waals en buitenlands jeugdwerk betaalt deze basisprijs.
  • Categorie 2: andere jeugdgroepen (prijs = categorie 1 + 5%) - Bij deze categorie horen de scholen, jeugdzorg, studenten- of sportverenigingen.
  • Categorie 3: volwassenen en familiegroepen (prijs : categorie 1 + 25%) - Alle groepen die niet tot categorie 1 of 2 behoren vallen onder deze derde categorie. Het zijn de groepen vrienden en gezinnen, groepen volwassenen uit zorginstellingen, maar ook de oud-leiding of kookploegen van jeugdverenigingen.

Indien de huisverantwoordelijke ter plaatse vaststelt dat de groep niet in de juiste prijscategorie werd ondergebracht, kan een meerprijs tot 25% worden aangerekend. Twijfel je? Neem dan even contact

De prijzen liggen vast. Er zijn geen kortingen mogelijk. Enkel organisaties die aangesloten zijn bij Iedereen Verdient Vakantie zakken, na vermelding van hun aansluitingsnummer bij de reservatie-aanvraag, een categorie in prijs.

Voorboekingsrecht voor jeugdwerk

Jeugdwerk (categorie 1) geniet een voorboekingsrecht voor hun reservaties in weekends en vakanties. Dat wil zeggen dat jeugdwerkgroepen twee jaar vooraf kunnen reserveren (vb. vanaf 1/1/2020 kan jeugdwerk boeken in het jaar 2020, 2021 én 2022). Alle andere groepen (scholen, studenten, sportverenigingen, familiegroepen, e.a.) kunnen een verblijf in een weekend of vakantie enkel in het lopende kalenderjaar en het daarop volgende jaar boeken (bv. vanaf 1/1/2020 kunnen andere groepen boeken in het jaar 2020 en 2021). Opgelet, deze groepen kunnen in de midweken dus wel twee jaar vooraf boeken. Dat kan enkel via mail of telefonisch.

Reserveren op 2 januari

Vanaf 2 januari kunnen jeugdwerkgroepen (volgens het voorboekingsrecht, zie hierboven) twee kalenderjaren vooruit boeken. Wie op 2 januari wil reserveren kan dat die dag enkel telefonisch doen. Online reserveren kan die dag, door de veelheid aan boekingen, niet. 

Vaste periodes tijdens de zomer 

Voor boekingen tijdens de zomervakantie hanteren we zeer strikte regels. We werken met vaste periodes van 7 of 10 dagen, die bovendien moeten aansluiten bij bestaande boekingen. Contacteer ons wanneer je twijfelt.
 
2 etmalen betalen

Voor een weekend betaal je altijd minimaal twee keer 24 uur, zo kunnen we de prijzen in het jeugdtoerisme laag houden. Dus: boek je van zaterdagavond 19u tot zondagavond 19u, dan betaal je toch twee etmalen. Je kan in dat geval dus beter vanaf vrijdagavond komen. Deze regel geldt ook voor een verblijf op oudejaar en kerstavond.
 
Vast aankomst en vertrek tijdens de zomer

Tijdens een verblijf in juli of augustus, kom je steeds aan om 15u en moet je het gebouw of terrein verlaten voor 12u. Voor overige periodes kan je je uren van aankomst en vertrek zelf bepalen. Uit respect voor de huiseigenaars vragen we je wel deze uren ongeveer 10 dagen voor het verblijf te bevestigen. 
 
Dagverblijf

Dagverblijven kunnen enkel plaatsvinden tijdens weekdagen. Ze moeten bovendien buiten de zomervakantie vallen. Voor een dagverblijf tijdens een weekend betaal je toch twee etmalen (zie hoger).
 
Bedenktijd (een optie)

Enkel voor een verblijf tijdens de zomermaanden juli en augustus (voor een periode van 7 of 10 dagen) kan een optie worden gevraagd. Deze bedenktijd loopt 10 dagen vanaf de dag waarop de reservatie wordt verwerkt. Indien je deze bedenktijd niet bevestigt, verdwijnt deze automatisch zonder verdere verplichtingen. Let op: een groep kan voor eenzelfde periode slechts in één huis of terrein een optie nemen.
 
Aantal deelnemers

De maximumcapaciteit van een huis of kampeerterrein mag je nooit overschrijden, ook al kan je tenten bijplaatsen. De verantwoordelijke ter plaatse is niet verplicht té grote groepen toe te laten.
 
Feesten zijn niet toegelaten

Feesten, fuiven, ontgroeningen enz. zijn in geen geval toegelaten in huizen aangesloten bij CJT Boekingscentrale. Wie toch boekt voor zo'n activiteiten, moet er rekening mee houden dat zijn contract van rechtswege als onbestaande wordt beschouwd. De huisverantwoordelijke zal de groep dan aan de deur zetten of de toegang tot het huis ontzeggen.

Verplichte verzekering

De leden en de leiding zullen zich verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden en tegen lichamelijke schade. Dit kan door een groepspolis zijn of door een individuele polis burgerlijke aansprakelijkheid (zoals bv. een familiale verzekering). Kijk dit zeker na.

Hierboven vatten we de belangrijkste spelregels samen. De volledige versie kan je nalezen in de Algemene Verblijfsvoorwaarden. Alle huizen hebben bovendien een Huishoudelijk Reglement voor de specifieke afspraken, lees ze altijd grondig voor het vertrek. 

 WE VERZAMELDEN OOK ALLE VRAGEN (met de antwoorden) DIE REGELMATIG TERUGKOMEN