Ik begrijp het Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen. <a href="https://zelfkook.cjt.be/nl/cookiepolicy/">Raadplaag onze cookie policy</a> voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je deze kan blokkeren. Door op de knop aan de rechterkant te klikken, geef je aan dat je akkoord gaat met onze policy.

Over de werking van de CJT Boekingscentrale

Wat kan ik op deze website vinden?

Deze website is dé referentie in Vlaanderen voor groepen die een meerdaagse verblijfplaats zoeken waar je zelf kan koken. Meer dan honderd uitbaters hebben zich aangesloten. Zij verhuren hun gebouwen en kampeerterreinen (samen goed voor ruim 140 mogelijkheden) aan kleinere en erg grote groepen. Dat doen ze in de eerste plaats voor het jeugdwerk, maar de meeste uitbaters verwelkomen ook sportclubs, scholen, instellingen of groepen vrienden. 

Wat doet de CJT Boekingscentrale?

De CJT Boekingscentrale helpt groepen tot bij een verblijfsplaats op hun maat. Het team verzorgt de administratieve en financiële verwerking voor de reservaties van aangesloten jeugdverblijfcentra. De centrale promoot bovendien het aanbod en zorgt voor actuele informatie op deze portaalsite.

De Boekingscentrale maakt deel uit van de werking van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw. CJT wil meerdaagse verblijven van jeugdgroepen in de beste omstandigheden laten plaatsvinden. Dat gebeurt ook door uitbaters te ondersteunen en zelf volpension- en zelfkookhuizen uit te baten.

Wat zijn de kenmerken van een jeugdverblijf?

Geen enkel jeugdverblijf is het zelfde, en dat maakt het aanbod van CJT Boekingscentrale heel erg divers. Toch kan je onderscheid maken in vier grote groepen: kampeerterreinen, gebouwen met bedden, gebouwen zonder bedden, gebouwen met tentengrond en gebouwen zonder tentengrond. Elk gebouw heeft een eigen (basic of erg uitgebreid) uitgeruste keuken. Wil je verrassingen vermijden, lees dan erg grondig alle info.    

Welke garanties biedt de jeugdverblijven die ik bij CJT Boekingscentrale kan vinden?

De Boekingscentrale vraagt alle aangesloten uitbaters om drie duidelijke basiscondities: lage prijzen (in het bijzonder voor het jeugdwerk), een veilige én een nette accommodatie. De Boekingscentrale staat evenwel niet zelf in voor de uitbating. We gaan wel regelmatig ter plaatse en hechten veel belang aan goed contact met al de uitbaters. Alle Vlaamse jeugdverblijven in het aanbod zijn erkend door Toerisme Vlaanderen. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden uit het decreet 'toerisme voor allen'.

Kan elke groep een jeugdverblijf boeken?

Elke groep is welkom, maar niet voor alle activiteiten. Wanneer je een gebouw of kampeerterrein voor enkele dagen huurt is dat geen vrijgeleide om daar te doen wat je wil. Fuiven, feesten, ontgroeningen, cantussen en vergelijkbare activiteiten vallen niet onder de erkenning door het decreet 'Toerisme voor Allen' en zijn er dus niet toegelaten.

Wie toch boekt voor zo'n activiteiten, moet er rekening mee houden dat de overeenkomst van rechtswege als onbestaande wordt beschouwd. De huisverantwoordelijke kan de groep dan de toegang tot het huis ontzeggen zonder enige vorm van compensatie. Sommige uitbaters beperken hun doelgroep, alle jeugdverblijven aangesloten bij de CJT Boekingscentrale richten zich minimaal tot groepen uit het jeugdwerk.  

Welke engagementen vraagt de Boekingscentrale aan de verblijvende groepen?

 

Alle groepen verbinden zich tot het naleven van de Algemene Voorwaarden en de afspraken uit het Huishoudelijke Reglement van elk verblijfscentrum.

Groepen engageren zich om respectvol om te gaan met de accommodatie en de omgeving die hen ter beschikking wordt gesteld. De groep organiseert activiteiten op en buiten het terrein met aandacht voor de openbare orde, verkeersveiligheid, nachtrust en gevoeligheden in de buurt. De groep gaat op een verantwoorde, bewuste manier om met alcohol. Illegale drugs horen er niet thuis.

Groepen zorgen voor een verzekering die hun wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden en bij lichamelijke schade dekt. Dat kan door een groepspolis of door een individuele polis burgerlijke aansprakelijkheid (zoals bv. een familiale verzekering). Het jeugdverblijf en domein worden bij vertrek proper achtergelaten. De groep respecteert daarbij het oordeel van de uitbater. 

TERUG NAAR OVERZICHT FAQ